Regio teruggefloten door raad Gooise Meren

Aanleiding voor de VVD-motie was de besluitvorming rond het doelgroepenvervoer, met o.a. de WMO-taxi en het leerlingenvervoer. De Regio Gooi en Vechtstreek stelde zich op het standpunt dat het een collegebevoegdheid was geweest te besluiten tot inbesteding van het doelgroepenvervoer: de uitvoering zou niet langer worden aanbesteed, maar uitgevoerd worden door de Regio zelf. Daarmee waren naar schatting 130 voertuigen gemoeid en een honderdtal nieuwe arbeidsplaatsen onder de paraplu van de Regio.

Vóór- en tegenstanders van de inbesteding toonden zich achteraf ontevreden over het besluitvormingsproces en hebben een onderzoek gevraagd. Dat onderzoek vormde voor de VVD-fractie aanleiding een motie in te dienen over een bepaling in de Gemeenschappelijke Regeling van de Gooi en Vechtreek die voor deze overdracht van taken was gebruikt. De raad wil zich met de VVD-motie voor de toekomst verzekeren dat de Regio Gooi en Vechtstreek niet nog eens de delegatiebevoegdheid van artikel 7 GR zou gebruiken om buiten gemeenteraden om grote wijzigingen te door te voeren. In een door de VVD-fractie gevraagde reactie had het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek al voorzichtig te kennen gegeven de Gemeenschappelijk Regeling te willen herzien.

Initiatiefnemer en VVD-woordvoerder Hugo Bellaart toont zich tevreden: “De keuze die de Regio toen maakte getuigde van weinig politiek gevoel. De samenwerking in de Regio is voor ons heel belangrijk, maar de Regio is er voor de samenwerkende gemeenten, en niet andersom. Wij wachten nu af op welke wijze het bestuur gehoor geeft aan het heldere signaal uit onze raad