Mobiliteitsvisie aangenomen, mét veel speerpunten van de VVD

Afgelopen donderdag is de mobiliteitsvisie aangenomen! Wij waren hier blij mee, omdat veel van onze speerpunten terugkwamen in deze visie

Zo hebben wij onder andere bereikt dat:

- onze motie is aangenomen die oproept tot een onderzoek voor een ringweg rondom Naarden, zodat de Vesting sneller autoluw kan worden. Bijkomend effect is dat de omliggende wegen, zoals de Amersfoortsestraatweg, worden ontlast als de Vesting autoluw wordt en deze weg er ligt

- een hoge prioriteit aan verkeersveiligheid. Zo hebben verkeersveilige schoolzones een hoge prioriteit gekregen, net zoals gevaarlijke wegen in onze gemeente. Onze motie, die wij samen met Hart voor BNM hebben ingediend, hebben opgeroepen om bijvoorbeeld met de Brinklaan en de Bollelaan versneld aan de slag te gaan.

- inzetten op innovatieve manieren van mobiliteit

- maatwerk in parkeren voor alle kernen in onze mooie gemeente. Onze motie (samen ingediend met GroenLinks) die daartoe oproept is unaniem aangenomen.

Woordvoerder Niels de Jager: ''Ik denk dat wij als VVD ontzettend tevreden kunnen zijn met deze mobiliteitsvisie. De focus op verkeersveiligheid, innovatie en maatwerk binnen het parkeren waren voor ons ontzettend belangrijk, en deze punten zijn ook goed teruggekomen''.