VVD wil betere voorspelbaarheid over uitvoering plannen

Naast de begroting voor 2021 kwam ook het Voortgangsverslag van dit jaar ter sprake. In beide documenten signaleerde de VVD dat veel projecten worden doorgeschoven, investeringen worden uitgesteld of dat de gemeentelijke organisatie onvoldoende toekomt aan gedane toezeggingen. Reden voor de VVD om te vragen voor extra aandacht voor de planning van de uitvoering. Meer volgens het mantra: ‘afspraak-is-afspraak’.

De Corona-crisis is vanzelfsprekend een onvoorziene gebeurtenis met gevolgen voor de capaciteit. Maar ook zonder de invloed daarvan ziet de VVD te vaak dat initiatieven worden doorgeschoven, terwijl andere initiatieven tegelijkertijd wel worden ontplooid. Woordvoerder en fractievoorzitter Jens Duyts: “Wij zouden graag zien dat het college meer oog krijgt voor de ambtelijke capaciteit bij de ambities en de gemeenteraad beter meeneemt in de planning. En dat als er dan een planning wordt gepresenteerd, dat de uitvoering vaker volgens die planning verloopt.” Het college herkende bij monde van wethouder Hendriks wel iets van de observaties en neemt de suggesties mee.