VVD tevreden over de begroting, kraakt PvdA moties over financiën

Bij de behandeling van de Begroting toonde de VVD zich tevreden met de maatregelen die het college van B&W neemt met het oog op de financiële positie en de crisis als gevolg van Corona. De VVD werpt de suggestie van de PvdA, als zou de gemeente er slecht voorstaan, verre van zich. “Het lijkt erop dat u de stukken niet goed hebt gelezen”, aldus VVD-woordvoerder Hugo Bellaart.

Het eerste deel van de raadsperiode is vooral besteed aan de ontwikkeling van beleid en nu komt de gemeente toe aan de uitvoering. Dat gaat gepaard met veel investeringen tegelijk op het gebied van wegen, riool, scholen en de openbare ruimte. Om die investeringen gecontroleerd te laten verlopen heeft het college een zogenaamd ‘kapitaallastenplafond’ ingesteld, waarmee de investeringen beter worden uitgesmeerd en de kosten beheersbaar blijven. “De kwalificaties zijn onverminderd positief, maar er is wel waakzaamheid geboden. De VVD wil zo nodig tijdig keuzes maken, voordat de gemeente daartoe wordt gedwongen”, aldus Bellaart.

 

De PvdA diende een motie in onder de titel ‘Na ons de zondvloed’ met een gitzwart beeld van de gemeente en daarnaast een motie om de OZB-belasting fors te verhogen. Bellaart: “De moties zijn volstrekt met elkaar in tegenspraak. Enerzijds roept u op tot scherpere keuzes. Anderzijds wil de PvdA alvast de belastingen verhogen. De VVD is bereid zo nodig keuzes te maken, maar is niet de partij met de hand in andermans portemonnee.” Bellaart wees de raad erop dat de PvdA eenzelfde motie in Eemnes heeft ingediend – belastingverhoging ‘uit voorzorg’ – die daar enkel kon rekenen op de steun van de PvdA-fractie zelf.