VVD: gele zakken terug zolang PMD wordt ingezameld!

De GAD maakte onlangs bekend te stoppen met het verstrekken van gratis gele zakken voor de inzameling van Plastic Metaal en Drankkarton (PMD) afval. De zakken liggen straks niet meer bij de supermarkt, maar zijn alleen nog af te halen bij de GAD. De VVD vindt de maatregel onbegrijpelijk.

De VVD pleit al een tijdje voor de stopzetting van Plastic Metaal en Drankkarton (PMD) inzameling. De inzameling is nauwelijks zinvol en er is meer dan een vermoeden van ernstige milieuschade door plastic afval ver weg. De kosten van inzameling zijn bovendien hoog, terwijl van inwoners van alles wordt gevraagd. Maar stopzetting gaat niet van de ene op de andere dag en zolang PMD dan toch nog in het huishouden wordt gescheiden, moet het de inwoners niet ook nog eens moeilijk worden gemaakt.


De VVD vindt de maatregel onbegrijpelijk voor zowel inwoners als voor de recycling. Voor huishoudens in een buurt met ondergrondse containers, zoals o.a. Naarden-Vesting en Muiden, is de gele, doorzichtige zak essentieel voor de weg van de woning naar de container. Maar ook voor huishoudens met een ‘kliko’ in de tuin is de gele zak belangrijk: je loopt niet voor iedere verpakking naar je ‘kliko’. En als mensen gewone vuilniszakken gaan gebruiken leidt dat tot vervuiling van PMD. Het is opmerkelijk dat de GAD twee jaar na invoering van PMD inzameling aan huis het de inwoners nu moeilijker gaat maken.


De VVD diende daarom samen met Hart voor BNM een motie in om de bezuinigingsmaatregel terug te draaien.