Zorgen voor een evenwichtig afwegingskader duurzaamheid

De VVD heeft in de laatste vergadering voor de zomer opnieuw aangedrongen op een afwegingskader voor duurzaamheidsmaatregelen. De VVD signaleert soms willekeur en hobbyprojecten en wil graag maximaal rendement van investeringen in duurzaamheid. Een afwegingskader kan de gemeente helpen initiatieven onderling te vergelijken op het rendement voor klimaat of milieu.

De ontwikkeling van een afwegingskader duurzaamheid maakt deel uit van het coalitieakkoord van het college van B&W. In 2018, bij de behandeling van de begroting voor 2019, vroeg de VVD hier ook al naar met een amendement dat unaniem werd aangenomen. Inmiddels is het kader in ontwikkeling, maar lijkt de benadering aan te sluiten aan bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Die benadering is wat de VVD betreft té algemeen; eerder was juist verwezen naar de praktijk bij ingenieursbureaus.

VVD-woordvoerder Hugo Bellaart: ‘’De VVD ziet de noodzaak om te verduurzamen, want ook de gemeente heeft zich gecommitteerd aan klimaatdoelen en heeft verantwoordelijkheden. Met een dergelijk kader kunnen maatregelen onderling worden vergeleken voor de grootste bijdrage aan klimaat- en milieuuitdagingen van de gemeente. Daarmee wordt duurzaamheid minder vrijblijvend, en kunnen wij beter kijken naar het rendement. Wij kunnen de duurzaamheids-Euro immers ook maar één keer uitgeven.”