VVD fracties in het Gooi gezamenlijk tegen windmolens en zonnevelden in natuurgebieden

De VVD-fracties van de gemeenten van de Regio Gooi & Vechtstreek trekken samen op om de zoekgebieden voor de opwekking van zon- en windenergie in en nabij beschermde natuurgebieden geschrapt te krijgen uit de Regionale Energiestrategie die nu, in concept, voorligt. De VVD is van mening dat wij het landschappelijke en natuurhistorische karakter van de streek moeten behouden.

Regio Noord-Holland-Zuid is één van de 30 regio’s in Nederland die een bod opstelt voor de opwek van zonne- en windenergie voor de energietransitie. Daarvoor wordt een Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld via een proces met inwoners, deskundigen en belangengroepen. Op dit moment ligt de concept-RES bij de gemeenteraden, die na vaststelling moet gaan leiden tot de RES 1.0.

De Regio Gooi en Vechtstreek (Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Wijdemeren, Weesp, Blaricum, Laren en Eemnes) vormt een deelregio van Noord-Holland-Zuid, naast o.a. Amstelland, Amsterdam en Haarlemmermeer. Bij ons is een tiental zoekgebieden ingetekend voor de opwek van zon- en windenergie. Hoewel het een denkrichting is voor de RES 1.0, wil de VVD er geen misverstand over laten bestaan dat zoekgebieden in of nabij natuurgebied voor de VVD ongewenst zijn. Het voorstel voorziet nu zonnevelden en windmolens op het Gooimeer, voor een groot deel Natura 2000-gebied. Verder worden windmolens bedacht o.a. bij het Hilversums Wasmeer, het vogelweidegebied en de Dode Hond bij het Eemmeer, en in de Aetsveldse- en Bloemendalerpolder, vlakbij natuurgebied Naardermeer.

De VVD-fracties van de gemeenten van de Regio Gooi & Vechtstreek trekken nu samen op om deze zoekgebieden van tafel te krijgen. De VVD is verbaasd over de zoekgebieden, te meer omdat ook is vastgesteld dat er geen of weinig steun is voor zon en wind in natuurgebieden en cultuurhistorisch landschap. Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Goois Natuurreservaat trokken hierover in februari al aan de bel. Uitgangspunt is, dat er draagvlak moet zijn voor de voorstelde oplossingen en dat draagvlak is er evident niet.

Er is volgens de VVD bovendien geen noodzaak voor al te ambitieuze plannen. Gebleken is, dat de voorlopige optelsom van de 30 regio’s de opgave van Nederland nu al overtreft, terwijl er nog tientallen jaren voor ons liggen met nieuwe technologie, zoals aqua- en geothermie. Deze eerste opgave van de Regio is echter een bevoegdheid van de wethouders Duurzaamheid van de acht gemeenten. Het is daarom dat de VVD een signaal wil afgeven, ook gelet op de politieke verhoudingen in de Regio Gooi en Vechtstreek.