Gemeente beaamt ongewenst zelfbeheer van groen Randweg Bussum

De strook groen aan de Randweg moet de bebouwing scheiden van de natuur van het gebied van de GNR. Sinds enige jaren voeren bewoners daar eigenhandig werkzaamheden uit op gemeentegrond die geleid hebben tot een kaalslag. De bewoners verschaffen zich ondertussen mooi zicht op de natuur. Aanvankelijk liet de gemeente weten dat sprake is van afspraken met bewoners over beheer, maar de gemeente antwoordt nu op VVD-vragen dat het initiatief is mislukt en gestopt.

© VVD Gooise Meren

Het beleid van provincie en gemeente is gericht op instandhouding van het zogenoemde ‘illusielandschap’. Om dat te bereiken zijn er groenstroken aangelegd die het zicht ontnemen op bebouwing tijdens een wandeling over de heide. Al enige jaren namen bewoners aan de Randweg eigenhandig initiatief om delen van de groenstrook, in het bijzonder de ondergroei, te verwijderen om zo een mooier zicht op de natuur te bewerkstelligen. Ook 50Plus stelde hier vragen over en tot ongenoegen van de raadsleden bleek dat de gemeente de betreffende bewoners vervolgens beloonde met afspraken over gezamenlijk beheer van de gemeentelijke groenstrook. Ook het GNR liet haar ongenoegen blijken over de ontwikkelingen.

De gemeente beaamt nu dat het initiatief is mislukt en gaat nu eerst met het GNR in gesprek over de groenstrook. Voorlopig is er nu ter plaatse sprake van een kaalslag, maar het is de bedoeling de groenstrook opnieuw in te richten met het oog op biodiversiteit. De kaalslag heeft intussen ook geleid tot een toename van de eikenprocessierups, omdat de bosrand vooral bestaat uit inlandse eiken. De gemeente acht de kans groot dat de overlast hiervan ter plaatse onbeheersbaar wordt. VVD-woordvoerder Hugo Bellaart: “De VVD is er gelukkig mee dat de gemeente ingrijpt in een situatie die al zich al sinds 2013 voortsleept. Dit voorbeeld toont dat participatie door bewoners niet altijd gemakkelijk is.”