VVD investeert in sport en bewegen

Sporthal Bredius vergroot zaalcapaciteit Gooise Meren Tijdens de raadsvergadering van woensdag 20 mei jl. heeft de gemeenteraad besloten de sportfaciliteiten voor de scholen in Muiden zodanig uit te breiden dat daarmee ook volwaardige zaalcapaciteit voor zaalvoetbal en –hockey beschikbaar komt. Inwoners van Gooise Meren moeten vandaag de dag geregeld uitwijken naar omliggende gemeenten.

De sporthal Bredius wordt onderdeel van het sportcomplex van de SC Muiden en voorziet in gymfaciliteiten voor de scholen die daar worden gevestigd. Op basis van de wettelijke vereisten waren oorspronkelijk twee gymzalen gepland. In het goedgekeurde plan worden drie gymzalen gebouwd die gezamenlijk de maat hebben van een volwaardig zaalvoetbal- en hockeyveld. Hiermee heeft Muiden eindelijk een vervanging voor de RCM-hal die jaren geleden gesloopt is en kunnen de meeste zaalsporten nu ook weer in Muiden beoefend worden.


Weliswaar valt de investering van €6.500.000 veel hoger uit dan oorspronkelijk gepland, maar door de opbrengst uit verhuur aan sportverenigingen zijn de exploitatiekosten per jaar slechts fractioneel hoger. 


De VVD wil investeren in sport en bewegen, voor jong en oud. Woordvoerder Marlene Potjer: “De zaalcapaciteit in Gooise meren is beperkt. Inwoners moeten in de winter geregeld uitwijken naar bijvoorbeeld Almere. Dit was een uitgelezen kans iets te doen aan het tekort in de eigen gemeentegrenzen en als onderdeel van een sportcomplex waar een voetbal- en hockeyvereniging gevestigd zijn”. VVD-wethouder Jorrit Eibersen die met het voorstel naar de gemeenteraad kwam is blij dat met geringe meerkosten de sportfaciliteiten van Gooise Meren een impuls kunnen krijgen.