VVD verheugd met steun Minister voor bewonersinitiatief Naarderwoonbos

De bewoners van de wijk bij het Naarderbos willen al jaren een geluidswal. Na inspanningen vanuit de lokale politiek, bevestigde minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) dat de realisatie in de planning van Rijkswaterstaat wordt betrokken. De bewoners reageren verheugd.

De bewoners strijden al ruim drie jaar voor de geluidswal bij de A1 en kwamen met een uitgewerkt initiatief voor een combinatie met zonnepanelen. De VVD-fractie steunde het initiatief met een motie die unaniem werd aangenomen in de gemeenteraad, om de boel te versnellen, en met een lobby bij de Provincie voor een financiele bijdrage. 


De inspanningen worden nu beloond. Op 12 mei heeft minister Van Nieuwenhuizen per brief laten weten dat de locatie onderdeel wordt van de tweede fase in het zogenaamde Meer-Jaren-ProgrammaGeluidssanering (MJGP) van Rijkswaterstaat en dat de maatregelen die volgen uit het nog lopende akoestisch onderzoek zullen worden gerealiseerd. Het definitieve plan wordt begin 2021 vastgesteld. Het initiatief van de bewoners van de Vereniging Naarderwoonbos wordt nu bij deze geluidssanering betrokken in een overleg tussen Rijkwaterstaat, de gemeente en de bewoners van Naarderwoonbos. Het initiatief beoogt extra geluidsmaatregelen uit de duurzame opwekking van elektriciteit te financieren. 


Volgens VVD-raadslidMark Marshall, die het initiatief nam tot de motie en een rol speelde in de lobby is dit een mooi resultaat: “Als onderdeel van een landelijke partij helpt het natuurlijk dat je gemakkelijk lijntjes kunt leggen naar zowel de provincie als het ministerie”.  

De VVD is blij dat het particulier initiatief op deze wijze gehoor vindt bij de Minister en dat de inspanningen van de bewonersgroep de zaak een stap verder brengt. Daarmee komt een langgekoesterde wens van bewoners van een duurzame oplossing met enerzijds vermindering van geluidsoverlast, en anderzijds de opwekking van zonne-energie een stap dichterbij.