Spant! kan weer verder!

Op 12 februari werd de nieuwe overeenkomst van de gemeente met de eigenaar van het gebouw van Spant! goedgekeurd door de gemeenteraad.

 In de voormalige gemeente Bussum was de exploitatie van theater Spant! los gemaakt van de gebouwen om het risico meer bij ondernemers te laten. Die ondernemers exploiteren een congrescentrum en een theater. Het theater is voor de gemeente van maatschappelijke waarde. Ook was voorzien dat de steun van de gemeente langzamerhand zou verminderen. Voor VVD Wethouder Alexander Luijten is het hele klus geweest, maar fractielid Ilse Millin is tevreden: “In de nieuwe overeenkomst is die steun verder teruggebracht en kan het theater de komende jaren weer vooruit”.