Ontwikkelingen rond het Hocras-terrein: drie vliegen in één klap!

Hoewel alle vergaderingen in verband met het coronavirus stil liggen tot 6 april, verscheen er afgelopen week een raadsmededeling over de contouren van de nieuwe bestemming van het Hocras-terrein in Bussum: het terrein gaat ruimte bieden aan woningen én aan onderwijsfaciliteiten. Een kleiner deel blijft beschikbaar voor bedrijvigheid

Met de bestemming voor onderwijs is onze partij blij. Onze fractie is bezorgd over de kosten die gemoeid zijn met de (tijdelijke) huisvesting voor de grote middelbare scholen die komende jaren aan vernieuwing en renovatie toe zijn.

Daarom had de VVD het college opgeroepen nadrukkelijk te kijken naar alternatieve locaties en de eventuele mogelijkheid van een campus. Aan die oproep lijkt het college nu gehoor te kunnen geven. Woordvoerder Marlene Potjer: “Met deze oplossing slaan wij drie vliegen in één klap en kunnen de kosten voor tijdelijke huisvestiging van scholen beperkt worden.”