De RES moet wel op draagvlak rekenen!

De ontwikkeling van een Regionale Energie Strategie (RES) voor het gebied Noord-Holland-Zuid is in volle gang. Het enthousiasme is groot, maar de VVD wil wél dat de voorstellen op draagvlak van inwoners kunnen rekenen. Daartoe diende de VVD afgelopen raadsvergadering een motie in, die nipt op een meerderheid kon rekenen. De motie kreeg steun van het lokale GDP, het CDA en van 50PLUS.

Voor de VVD staat vast dat er een forse uitdaging voor de deur staat met de energietransitie die het gebruik van fossiele energiebronnen moet beperken. Die uitdaging geldt in het bijzonder voor Gooise Meren die met de historische vestingsteden Muiden en Naarden, beschermde dorpsgezichten en veel monumenten beperkt is in de mogelijkheden. De Regio Gooi en Vechtstreek had daarom al aangegeven dat behalve op energieopwekking ook vooral ingezet moest worden op besparing.Bij recente bijeenkomsten over de RES kwamen tamelijk radicale opties op tafel, zoals zonnepanelen op het Gooimeer en ‘iedere kern een eigen windmolen’. De VVD wil daarom de waarborg dat te ontwikkelen scenario’s wel op draagvlak van inwoners kunnen rekenen. Via bijvoorbeeld een raadpleging zouden inwoners zich over opties moeten kunnen uitspreken. Daarnaast wil de VVD dat de groep die de RES ontwikkelt de ogen open houdt voor andere vormen van energieopwekking dan alleen zon en wind, zoals geothermie, die in de komende jaren nog beproefd moeten worden. Woordvoerder Hugo Bellaart: ‘’De energietransitie staat voor de VVD niet ter discussie, maar bij te nemen maatregelen willen wij inwoners nadrukkelijk betrekken. Innovaties volgen elkaar in rap tempo op, zodat minder aantrekkelijke opties, zoals windmolens op land, zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.’’ De rijksoverheid heeft de opgave van de energietransitie in eerste instantie neergelegd bij gemeenten, waterschappen en provincies. Daartoe is Nederland in dertig regio’s verdeeld, die elk een ‘bod’ zullen doen als het gaat om de afspraken uit het Klimaatakkoord: de vermindering van het energieverbruik en de opwekking van hernieuwbare energie. De rijksoverheid hoopt dat het gezamenlijk optelt tot de opgave waar Nederland voor staat. De gemeente Gooise Meren is, met de Regio Gooi en Vechtstreek, betrokken bij de regio Nood-Holland-Zuid.