VVD wil nieuwbouw in beschermd gebied beperken

De laatste tijd hebben zich diverse initiatiefnemers gemeld voor nieuwbouw en verkaveling in beschermd dorps- en stadgezicht. Zo is in de wijk Het Spiegel recent een aanvraag ingediend voor nieuwbouw bij de hoek van de Emmalaan en de Koningslaan. Dat heeft tot ophef geleid bij omwonenden en bij de wijkvereniging Vrienden van Het Spiegel, ook omdat er anticiperend op de bouw al – deels illegaal - bomen waren gekapt. VVD-woordvoerder Hugo Bellaart: “De gemeente wil dat de ambtelijke organisatie meer meedenkt met bewoners die met initiatieven komen. Dat leidt tot een welwillende houding, ook bij nieuwbouwplannen, maar dat kan spanning opleveren met het karakter van beschermd stad- of dorpsgezicht. Die gebieden zijn niet voor niets beschermd”. De nieuwe Omgevingswet (met ingang van 2021) moet uitkomst bieden om in de toekomst duidelijker criteria op te stellen voor bouwinitiatieven per gebied. De VVD heeft het college nu gevraagd om tot die tijd terughoudend te zijn bij initiatieven in beschermd gebied, zoals Het Spiegel en het Brediuskwartier in Bussum, de vesting in Muiden en Naarden-Vesting. De motie werd met grote meerderheid aangenomen.