VVD wil meer grip op de investeringsplannen voor scholen

Met het oog op de modernisering van de schoolgebouwen en –faciliteiten heeft de gemeente Gooise Meren in 2018 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs aangenomen. Het is een omvangrijk, meerjarig investeringsprogramma voor vrijwel alle scholen in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg dat uiteindelijk optelt tot maar liefst €70 miljoen. Het plan is twee jaar geleden ontwikkeld. Recent werd bekend dat het Integraal Kind Centrum in Muiden in verband met de ontwikkeling van De Krijgsman (1.300 woningen), aanzienlijk duurder uitvalt dan beoogd in het IHP. Ook de investeringen voor de Tweemaster bleken hoger uit te vallen. De VVD had eerder al gevraagd om een herziening van het IHP voor de grote middelbare scholen, vanwege de hoge kosten voor tijdelijke huisvesting, toen begroot op €9.8 miljoen. VVD-woordvoerder Marlène Potjer: “Met de goed draaiende economie en de krapte op de arbeidsmarkt zijn de bouwkosten enorm gestegen. De VVD wil daarom meer grip op de ontwikkeling van de plannen om waar nodig tijdig bij te kunnen sturen”. Het college heeft om te beginnen een bijeenkomst beloofd om de gemeenteraad bij te praten over de huidige stand van zaken en om in overleg te gaan om tussentijdse momenten in te bouwen waarop de raad betrokken wordt bij de uitwerking van de investeringsplannen.