VVD wil een sterkere energiecoöperatie in Gooise Meren

In de raadsvergadering van 22 mei heeft de VVD een motie ingediend om de positie van de energiecoöperatie in Gooise Meren te versterken. De motie werd unaniem aangenomen.

© SSD Gooise Meren

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor de reductie van CO₂-uitstoot in de zogenoemde ‘bebouwde omgeving’ (woningen). Dan gaat het om energie besparen en om de opwekking van energie met bijvoorbeeld zonnepanelen. In onze gemeente is dat een extra uitdaging: het woningbestand heeft relatief veel oude huizen en er zijn diverse beschermde gebieden, zoals het Bredius en Het Spiegel en de vestingsteden Muiden en Naarden-Vesting.

VVD-woordvoerder Hugo Bellaart: “De eigenaren van die woningen worden geconfronteerd met snel stijgende energieprijzen, terwijl zij gebonden zijn aan beperkende regels voor isolatie en eigen opwekking. De woningen zijn dan aangewezen op collectieve opwekking van een energiecoöperatie, met bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken van scholen en ander gemeentelijk vastgoed”. 

Energiecoöperaties richten zich veelal op bewustwording, op begeleiding bij het nemen van isolatiemaatregelen en op collectieve opwekking van energie. De VVD constateerde dat er in de gemeente weliswaar een grote variëteit is aan initiatieven op het gebied van de energietransitie, maar meent dat met meer focus méér bereikt kan worden. Wat de VVD betreft, krijgt de energiecoöperatie van Gooise Meren WattNu meer vaart met een professionelere aanpak en ondersteuning. De motie werd mede-ingediend door Groenlinks en kreeg de steun van alle fracties in de gemeenteraad.