VVD stemt in met voorstel voor nieuwe woningen op de Bredius

De VVD-fractie heeft ingestemd met het raadsvoorstel met betrekking tot de Bredius in Muiden. Het voorstel voorziet in de nieuwbouw van 90 woningen, waarvan 50 sociale en 40 koopwoningen. Ook komen er sportvelden. Het voorstel is mede dankzij de steun van de VVD aangenomen en kan nu verder worden uitgewerkt.

Aan het besluit is een lange periode voorafgegaan. Er is een zorgvuldig participatietraject doorlopen, waarbij verschillende belanghebbenden (zoals omwonenden, inwoners, sportclubs, de Stadsraad Muiden en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit) hun mening hebben gegeven.

 

De Raad van Gooise Meren kocht de grond enige tijd geleden om voldoende invloed te kunnen uitoefenen op de invulling. Het eerste plan voorzag alleen in slechts 50 koopwoningen, terwijl er een grote behoefte is aan sociale woningbouw en aan sportaccommodaties. Beide kunnen met dit voorstel gerealiseerd worden.

 

Voor de VVD werd duidelijk dat andere varianten grote gevolgen hadden voor de ruimtelijke kwaliteit (openbaar groen), het parkeren (meer woningen betekent meer parkeerplaatsen) en ook het draagvlak van omwonenden en andere partijen. Geen van de andere voorstellen hadden de steun van de partijen die deelnamen aan het participatieproces. 

 

In de ogen van de VVD is dan ook met het huidige voorstel een optimaal plan bereikt: een mooie mix van sociale woningen en woningen in het middensegment, die hard nodig zijn voor onder andere onze leraren, verpleegkundigen en politieagenten.