VVD Gooise Meren draagt Jorrit Eijbersen voor als wethouder

Jorrit (44) is momenteel wethouder en loco-burgemeester in de gemeente Bunnik.

Hij heeft deze functie de afgelopen 9 jaar vervuld. Daarvoor was hij zelfstandig ondernemer en adviseur van de Commissaris van de Koning in Utrecht. Over zijn ervaring in Bunnik merkt hij op: ”Het werken in een gemeente met verschillende kernen voelt voor mij vertrouwd. In Bunnik gaat het dan enerzijds om de wensen en behoeften van inwoners en bedrijven vanuit de dorpen, en anderzijds om de rol en bijdrage die de gemeente als geheel kan leveren aan de regionale opgave.” 

In gesprekken met de fractie en leden van het bestuur heeft Jorrit overtuigd initiatief en daadkracht goed te kunnen combineren met een goede verbinding naar belanghebbenden. De fractie en het bestuur zien de komst van Jorrit naar onze gemeente dan ook met enthousiasme en vertrouwen tegemoet. 

Voorzitter van het bestuur van de VVD Gooi & Vechtstreek Roel Thijssen: “Gezien de zwaarte van de post en de belangrijke dossiers die er liggen, hebben we goed gekeken welke kandidaat het beste paste bij het gewenste profiel. We hebben hierbij een zorgvuldig proces gevolgd. Eijbersen heeft ons overtuigd door zijn kennis van zaken en slagkracht.”

Fractievoorzitter Jens Duyts: “Wij zien in Jorrit een gedreven en verbindend bestuurder die de juiste ervaring meebrengt voor de uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening en de Omgevingswet”.