Doorvaart naar de Naardertrekvaart

Raadsleden Ilse Millin en Ben Hagens hebben een bezoek gebracht aan de familie Pronk in het kader van de plannen voor de doorvaart naar de Naardertrekvaart.

Begin april 2019 waren de raadsleden Ben Hagens en Ilse Millin op bezoek bij de familie Pronk in Naarden. Ilse en Ben wilden ter plekke een kijkje nemen naar de situatie in het kader van de plannen voor de doorvaart naar de Naardertrekvaart. Dit plan is een onderdeel van het project 'Naarden buiten de Vesting' en komt binnenkort op de agenda van de gemeenteraad. Ilse en Ben hebben naar de zorgen van de familie geluisterd en nemen dit mee wanneer dit plan naar de raad komt.