Algemene LedenVergadering VVD Gooi en Vechtstreek - 9 april

Het Bestuur van het VVD-netwerk Gooi en Vechtstreek nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene LedenVergadering. Deze vindt plaats op dinsdag 9 april 2019 vanaf 19.30 uur in theater De Boerderij, Hellingstraat 9 te Huizen.