Twee moties van VVD aangenomen tijdens de raadsvergadering

De eerste motie, ingediend door raadslid Marlène Potjer, is bedoeld om de Gooise Karavaan te behouden. Wij willen ons hier hard voor maken, omdat de mensen die meerijden in deze karavaan een ontzettend mooie dag hebben. Het evenement staat onder druk omdat de politie het evenement niet meer zou kunnen begeleiden. Wij zijn blij dat de wethouder de motie kon omarmen en dat de motie unaniem werd aangenomen.

 

Een tweede motie, ingediend door raadslid Ben Hagens, riep het college op om verdere uitholling van de sociale woningvoorraad te doen stoppen. Woningcorporaties hebben de taak om met maatschappelijk kapitaal te voorzien in voldoende woningen voor mensen, die niet zelfstandig in staat zijn in hun woningbehoefte te voorzien. Het college voert al geruime tijd overleg met woningcorporaties om tot zogenoemde prestatieafspraken te komen, waarbij Dudok een strategie kiest die de prestatieafspraken in de weg staat en de omvang van de sociale woningvoorraad negatief beïnvloed. Wij zijn verheugd dat ook deze motie unaniem is aangenomen.