Miriam van Meerten en Marjolein Groot Koerkamp gekozen in Provinciale Staten en Waterschap AGV

Het zal u niet ontgaan zijn dat op woensdag 20 maart de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen zijn gehouden. Het bestuur van de VVD Gooi en Vechtstreek feliciteert Miriam van Meerten – Kok met haar ruim 29000 stemmen. Een hele prestatie!

Met haar energie en ervaring vanuit de plaatselijke politiek, weten we dat een goede vertegenwoordiging van het VVD-gedachtegoed voor de komende jaren in Haarlem is gewaarborgd.

Ook de verkiezingen van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben plaatsgevonden. Wij feliciteren Marjolein Groot Koerkamp-Kappert met haar plaatsing in het Waterschap. Haar tweede plaats op de kieslijst leverde 18.500 stemmen op. Wij wensen Marjolein een succesvolle periode toe en hebben er alle vertrouwen in dat zij haar inzet en brede kennis kundig inzet voor het Waterschap.

De volgende 7 partijen nemen zetel in het Waterschap:

VVD: 5 zetels (-)

PvdA: 4 zetels (-1)

Water Natuurlijk: 4 zetels (-)

Partij voor de Dieren: 4 zetels (+1)

CDA: 2 zetels (-1)

De Groenen: 2 zetels (+1)

50PLUS: 1 zetel (-)

ChristenUnie: 1 zetel (+1)


Helaas voor Lars Wieringa is zijn vijfde plaats niet voldoende om op de laatste zetel plaats te nemen: collega Agnes van Schendelen passeerde hem met een hoger aantal voorkeursstemmen. Wij danken Lars hartelijk voor al zijn werk de afgelopen jaren in het Waterschap.