Bezoek aan energiecentrale Nuon in Diemen

De VVD bracht vorige week een werkbezoek aan de Nuon-centrale in Diemen, op initiatief van Jan Portengen van GroenLinks. Aanleiding is de voorgestelde bouw van een biomassacentrale die de rol van het gas moet gaan overnemen. Een delegatie van raadsleden uit Gooise Meren, statenleden van Noord-Holland en vertegenwoordigers van de stadsraad uit Muiden was aanwezig.

Na een introductie over de geschiedenis van de energiecentrale en de activiteiten van Nuon, volgde een rondleiding langs indrukwekkende installaties. Het werkbezoek was omgeven door strenge veiligheidsvoorschriften.  

Over de bouw van een biomassacentrale bestaan zorgen, vooral in Muiden, dat aan het complex in Diemen grenst. Dan gaat het over de uitstoot van o.a. fijnstof, stikstof en het verkeer, dat met de aanvoer van de biomassa is gemoeid. De vergunning voor Nuon beperkt zich tot houtpellets. Op het eerste gezicht ligt het voor de hand om houtafval te gebruiken als brandstof, zoals hier bedoeld ten behoeve van stadsverwarming. Maar de schaal van deze biomassacentrale (naar schatting 528 ton per dag) vereist import van houtafval uit het buitenland, en dus ook transport. Daarnaast zal er door internationale afspraken zoveel vraag zijn naar houtpellets, dat sprake zal zijn van het gebruik van bossen, in plaats van alleen houtafval. Behalve in Nederland zijn er plannen in Engeland, Duitsland en België om houtpellets te verbranden in biomassacentrales. Met de schaal waarop hout wordt beschouwd als alternatief voor fossiele brandstoffen ontstaat een ander beeld dan wanneer gedacht wordt aan het verbranden van overblijvend houtafval. Hout heeft een lagere energiewaarde en een hogere, feitelijke CO2 uitstoot in vergelijking tot steenkool. Maar internationaal is afgesproken dat het gebruik van gecertificeerd hout als klimaatneutraal wordt beschouwd. Die afspraak geldt, omdat bij gecertificeerd hout sprake is van nieuwe aanplant, die vervolgens ongeveer 35 jaar nodig heeft om weer geschikt te zijn om te worden gerooid. Dat staat tegenover de vorming van steenkool en andere fossiele brandstoffen waarmee duizenden jaren zijn gemoeid. Biomassa, waaronder houtpellets, wordt daarom gezien als tussenoplossing voor CO2 reductie in de richting van 2040. Dan moeten geothermie en andere oplossingen op grotere schaal beschikbaar komen. Dus op basis van die afspraken worden daarom nu met behulp van omvangrijke subsidies – tijdelijk - biomassacentrales gebouwd.

Na een bewonersavond voor de inwoners van Diemen is er op maandag 18 maart ook een bewonersavond voor de inwoners van Gooise Meren, in het bijzonder voor inwoners van Muiden. Het initiatief daartoe komt van Nuon. Dan gaat het vooral om de gevolgen voor de omgeving. De discussie of een biomassacentrale voor het klimaat überhaupt een goed idee is, zou eigenlijk in Den Haag gevoerd moeten worden. Dat heeft de VVD fractie ook betoogd in de gemeenteraad toen de biomassacentrale daar ter sprake werd gebracht.

De VVD-fractie van Gooise Meren zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen en is daartoe ook in contact met partijgenoten in Diemen en in de provincie.