VVD zet in op slimmer OV-netwerk

In aanloop naar de raadsvergadering van woensdag hebben woordvoerder Ben Hagens en fractiemedewerker Niels de Jager het initiatief genomen voor een eensluidende visie samen met alle VVD-fracties uit de Regio Gooi & Vechtstreek.

Dat is gedaan vanuit de overtuiging dat een eenduidig signaal beter doorklinkt. Het is de provincie Noord-Holland die gaat over de nieuwe OV-concessie en de Regio Gooi en Vechtstreek is om een zienswijze gevraagd. De VVD zet in op een hoogwaardig OV-netwerk met meer snelle busverbindingen zoals lijn 320, die via Naarden en Muiden naar Amsterdam-Amstel gaat. Zo zou de VVD graag een soortgelijke lijn zien naar Almere in de nieuwe concessie. Naast snelle busverbindingen vraagt de VVD aandacht voor het aanvullend netwerk, met flexibele, vraag-gestuurde inzet van materieel. ‘’Het is van toenemend belang dat iedereen een goede toegang tot het OV-netwerk houdt. Door in te zetten op snelle OV-verbindingen met aandacht voor de OV-knooppunten kan het OV zich ook echt ontwikkelen tot een alternatief voor de auto”, aldus woordvoerder Ben Hagens van de VVD-fractie. Met de inzet van vrijwilligers moet daarnaast ruimte overblijven voor specifiek vervoer voor bijvoorbeeld ouderen en meer afgelegen gebieden. De harde eis van zero-emissie vervoer per 2030 wil de VVD liever afhankelijk maken van de technologische ontwikkelingen. “Primair gaat het ons bij de nieuwe OV-concessie over goed openbaar vervoer”, aldus Hagens.

Download hier de notitie van de VVD fractie.