VVD stelt vragen over verplaatsen ingang parkeerplaats Action

Op 15 november jl. was er een informatiebijeenkomst over de herinrichting van het spoor en de gevolgen voor de omgeving. Bij die gelegenheid werd duidelijk dat de ingang van de P&R – schuin tegenover de Action -  ruimte moet maken en verplaatst wordt naar een positie in de richting van de overgang Zwarteweg/Comeniuslaan.

Naar aanleiding van deze presentatie heeft VVD-raadslid Ben Hagens vragen gesteld aan het college over de gevolgen van het verplaatsen van de toegang van het P+R terrein, verder weg van de Action, en hoe het college hierop wil anticiperen. De P+R inrichting is namelijk eerder aangepast juist met het oog op parkeergelegenheid voor de Action, waar grote parkeerdruk wordt ervaren naast verkeersonveilige situaties.

De volledige vragen leest u hier.