VVD pleit voor gemakkelijker aankoop snippergroen


De VVD fractie in Gooise Meren heeft een oproep gedaan aan de gemeente om het inwoners makkelijker te maken ‘snippergroen’ grenzend aan hun woning/perceel aan te kopen. De gemeente hanteert momenteel beleid waarbij de eigenaar van een perceel dat grenst aan snippergroen in de gelegenheid wordt gesteld (onder voorwaarden) een stukje grond te kopen. Goed nieuws vindt de VVD, want verkoop van snippergroen beperkt de gemeentelijke onderhoudskosten én heeft vaak een positief effect op het aangezicht. Bovendien is er bij verkoop sprake van (eenmalige) inkomsten voor de gemeente.

Het is echter gebleken dat de verkoop van zulke stukjes grond vaak sneuvelt als er sprake is van ondergrondse kabels of leidingen. Dat komt veel voor omdat snippergroen - tot een eventuele verkoop - immers behoort tot de openbare ruimte.
Nu blijkt dat de gemeente het hier vaak bij laat zitten en van verkoop geen prioriteit maakt. Dit is echter niet nodig. Er kunnen afspraken gemaakt worden met potentiele kopers over erfdienstbaarheid (een soort recht van overpad) waardoor kabels en leidingen gewoon kunnen worden onderhouden als ze in particuliere handen vallen.
Kopers blijken vaak ook geen bezwaar te hebben en zich bewust te zijn van eventuele tijdelijke ongemakken (bv bij graafwerkzaamheden voor onderhoud).
 
De VVD vraagt de gemeente daarom een ruimhartiger beleid te voeren bij verkoop van snippergroen. Dit zal leiden tot een betere verzorging van het perceel, tevreden inwoners en lagere onderhoudskosten voor de gemeente.