Twee VVD wethouders in het nieuwe college

Alexander Luijten en Jan Franx worden de twee VVD wethouders in het nieuwe college dat vandaag is gepresenteerd.

Samen met D’66, Hart voor BNM en GroenLinks gaat de VVD het nieuwe college vormen. De andere wethouders zijn: Geert-Jan Hendriks (D66), Marieke Munneke Smeets (HvBNM) en Barbara Boudewijnse (GL).

Het coalitie akkoord is vanmiddag ondertekend door de vier partijen. Het motto van het akkoord is: 'Duurzaam, sociaal, veilig en vitaal'.


Portefeuille verdeling:

Alexander Luijten (VVD, eerste locoburgemeester)

* Economie, Toerisme, Evenementen

* Cultuur, Recreatie

* Monumenten

* Sport

* Subsidiebeleid

* Coördinator MRA, MIRT, RSA


Geert-Jan Hendriks (D66, tweede locoburgemeester)

* Financiën

* Onderwijs en huisvesting

* Jeugd / Sociaal domein 18-

* Democratische vernieuwing en coördinerend wethouder Burgerparticipatie

* Dienstverlening

* Belastingen

* Bedrijfsvoering


Marieke Munneke Smeets (Hart voor BNM, derde locoburgemeester)

* Wonen en volkshuisvesting

* Verkeer en vervoer

* Parkeren

* Openbare Ruimte

* Leefbaarheid

* RO projecten


Barbara Boudewijnse (GroenLinks, vierde locoburgemeester)

* Duurzaamheid

* Werk en inkomen

* Zorg en welzijn / Sociaal domein 18+

* Water en Natuur

* GAD en Milieu

* Dierenwelzijn


Jan Franx (VVD, vijfde locoburgemeester)

* Ruimtelijke ontwikkeling

* Omgevingswet

* Vastgoed

* Havens

* RO projecten