Financiën

Niet alleen de komende vier jaar kiest de VVD voor doen, ook de afgelopen raadsperiode hebben wij al dingen voor elkaar gekregen. Zo is onder leiding van VVD-wethouder Jan Franx de begroting weer op orde gekomen en staat de gemeente, eerder dan gepland, niet meer onder het toezicht van de provincie.

Aan het begin van de vorige raadsperiode moest er 6,5 miljoen EURO bezuinigd worden. Dit is snel en daadkrachtig gedaan, waardoor de gemeente al na een jaar niet meer onder toezicht stond, dat er was als gevolg van de fusie. In de perspectiefnota staat er voor dit jaar zelfs een begrotingsoverschot!

Regionaal gezien zitten de woonlasten van de gemeente dicht in de buurt van Hilversum en Weesp. In Bussum zijn de woonlasten gestegen, maar dat is voor een deel gecompenseerd omdat de Bussumers een tegemoetkoming kregen en geen rioolbelastingen hoefden te betalen. De VVD zal zich blijven inzetten voor betaalbare (woon)lasten.