Economische visie

Niet alleen de komende vier jaar kiest de VVD voor doen, ook de afgelopen raadsperiode hebben wij al dingen voor elkaar gekregen. Zo is onder leiding van VVD-wethouder Miriam van Meerten de economische visie 'Ruimte voor Ondernemerschap' geschreven en deze is ook goedgekeurd door de raad.

Over de visie zegt zij het volgende: "Ruimte voor Ondernemerschap betekent voor ons als gemeente dat we ruimte willen bieden aan ondernemers. Nieuwe initiatieven mogelijk maken. We stimuleren creativiteit en innovatie. Het zijn de ondernemers die in Gooise Meren voor werkgelegenheid zorgen en voor dynamiek en bedrijvigheid in de kernen. We geven elkaar de ruimte om ondernemend te zijn op een manier die past bij het DNA van ons gebied en de eigenheid van de kernen.”

#kiesvoordoen