Preek van de Leek door Ivo Opstelten

Datum: zondag 18 maart 10.30 uur Locatie: In het gebouw van de Remonstranten, Koningslaan 2b, Bussum

Beste VVD'ers in de regio.

 Graag maak ik u attent op de Preek van de Leek die oud-minister en oud-burgemeester Ivo Opstelten uit Rotterdam op zondag 18 maart a.s., dus een paar dagen voor de verkiezingen, om 10.30 uur in Bussum zal houden.

Als thema koos hij 'vertrouwen'. In zijn opvoeding kreeg hij geloof mee en dat geloof bleef in zijn leven altijd een baken.

Ivo Opstelten zal (s)preken over goed samenleven, over de breuklijnen in onze samenleving, over het belang van het gesprek en van verbinding, over bruggen bouwen en elkaar aanspreken, oog hebben voor de ander en nog veel meer. En dat alles met als uitgangspunt dat mooie en bekende bijbelcitaat: 'Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de Liefde'.

Zondag 18 maart 10.30 uur, Koningslaan 2b. Vrij toegankelijk voor iedereen. Bij de uitgang een collecte voor het behoud van de kerk.

De Preek van de Leek wordt gehouden in een licht-kerkelijke dienst van een uur die geleid wordt door Annegien Ochtman-de Boer. Muzikale omlijsting door Marieke Zon (fluit) en Hanneke Huibers (piano/orgel). Na afloop koffie/thee voor wie wil.

Wij hopen dat u binnen het VVD-netwerk in uw regio de aandacht op deze bijzondere ochtend wilt vestigen, bijvoorbeeld via een digitale Nieuwsbrief en/of op uw website, zie daarvoor ook de poster in de bijlage. Ook kunt u dit bericht natuurlijk doorsturen aan uw leden.