December 2017: Geen asielzoekers op Crailo, wel woonwijk

Het COA heeft definitief besloten geen asielzoekers te plaatsen op Crailo. Het COA had eerder het voornemen een AZC te vestigen op Crailo voor de opvang van 1200 asielzoekers. Daarmee werd afgeweken van de door de VVD bepleite kleinere opvanglocaties in verband met de hogere kansen op succesvolle integratie en in verband met het draagvlak onder de bevolking.

De VVD had daarom een motie ingediend dat het College opriep terug te gaan naar het oorspronkelijke plan van maximaal 400 asielzoekers per locatie. Die motie werd bij meerderheid aangenomen.

Het gebied zal nu een andere bestemming krijgen. Het is niet uitgesloten dat het COA bij haar besluit opzag tegen de hogere kosten van kleinere locaties ten opzichte van één grotere.


Naar aanleiding van het besluit van het COA hadden de burgemeesters Broertjes, Roest en Van Vliet van respectievelijk Hilversum, Laren en Gooise Meren vervolgens een brief geschreven om hun teleurstelling over de sluiting kenbaar te maken en om het openhouden van de faciliteit voor opvang te bepleiten. De VVD toonde zich stomverbaasd over deze brief uit naam van de gemeentebesturen.


“Voor de burgemeesters lijkt de opvang doel op zich te zijn geworden. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de burgemeesters op de stoel van het COA gaan zitten. Het getuigt van bestuurlijke ijdeltuiterij opvang te bepleiten, terwijl de vraag naar opvang gewoon is weggevallen”, aldus woordvoerder Hugo Bellaart. Burgemeester Van Vliet liet naar aanleiding van vragen van de VVD weten dat in de brief ten onrechte namens de raad was gesproken.

De gemeenteraden van Gooise Meren, Laren en Hilversum hebben op 18 december 2017 besloten het gebied het te kopen van de provincie om het gebied gezamenlijk te ontwikkelen voor woningen en bedrijven.