VVD wil lokale leden Welstandscommissie

In de gemeenteraad van 14 februari stond de (her)benoeming van twee leden van de Welstandscommissie (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) op de agenda. Er werden twee  leden voorgesteld van buiten de gemeente Gooise Meren, terwijl eerder was toegezegd dat nieuwe leden uit de gemeente zouden komen. De benoeming werd daarom op verzoek van de VVD opgeschort.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is een commissie van experts die beoordeelt of een nieuw bouwwerk of een verbouwing past in het beeld van de gemeente. Van adviezen kan worden afgeweken, maar worden meestal opgevolgd. Niet zelden leiden afwijzingen van de commissie tot oplopende emoties bij de aanvragers. VVD-woordvoerder Jens Duyts: “De VVD had daarom bij de laatste benoeming in maart vorig jaar gevraagd in de toekomst leden uit de gemeente Gooise Meren voor te stellen. Die hebben mogelijk meer oog voor de lokale situatie en omstandigheden”. Dat werd toegezegd.  

De VVD zag zich echter toch opnieuw geconfronteerd met leden van buiten de gemeente, terwijl nu verwezen werd naar de volgende benoeming in 2020. De VVD vroeg daarom de benoeming op te schorten.