De vermakelijkhedenretributie en Oud-Valkeveen

In de raadsvergadering van 13 september jl. heeft de VVD voorgesteld een vermakelijkhedenretributie in te voeren. Als de VVD een belasting invoert, dan vraagt dat wel om een toelichting.

Om voorzieningen te kunnen bieden, wordt belasting geheven. De gemeente heeft daarvoor diverse mogelijkheden. Als er dan toch belasting moet worden geheven, dan is de VVD van mening dat dit zo evenwichtig mogelijk gebeurt.

Wanneer alle voorzieningen vanuit de OZB zouden moeten worden betaald, dan zou de OZB erg hoog worden, en je moet je afvragen of bepaalde kosten dan wel goed verdeeld worden. Zo kennen we bijvoorbeeld ook de toeristenbelasting, in verband met voorzieningen voor toeristen. Hoe verdedigbaar is het dat bezoekers die besluiten te overnachten wél belasting betalen, en dagjesmensen niet? De gemeenteraad heeft mede daarom in zeer grote meerderheid deze retributie een goed idee gevonden.

Recent heeft de gemeenteraad in ruime meerderheid bovendien de begroting goedgekeurd waar de retributie onderdeel van uitmaakt. De retributie kan gewoon worden doorberekend aan bezoekers en dan gaat het in het geval van Oud-Valkeveen per saldo om ongeveer 0,45 cent per kaartje van tien Euro. Het is niet erg aannemelijk dat die verhoging reden vormt om van bezoek af te zien.

De VVD vindt dat het college overtuigend heeft aangetoond dat sprake is van tegenprestaties van de gemeente in verband met het speelpark. Dat vormt de grondslag voor de heffing van de vermakelijkhedenretributie; invoering leidt zo tot een evenwichtiger lastenverdeling.