VVD Gooise Meren: nu direct aan de slag met ontwikkeling Crailo

Op 18 december heeft de gemeenteraad van Gooise Meren ingestemd met het plan voor de gezamenlijke aankoop en ontwikkeling van Crailo tot een aantrekkelijke nieuwe woonwijk in het groen. Vanaf nu tikt de tijd niet langer op kosten van de provincie, maar op kosten van de gezamenlijke gemeenten. En dus wil de VVD voortvarend aan de slag.

De VVD maakte eerder bezwaar tegen de ondemocratische wijze waarop de gebiedsontwikkeling gestalte krijgt en toonde zich bezorgd over de beperkte invloed van Gooise Meren, terwijl het gebied aan Bussum ligt. Maar uit de reacties van het College en de stuurgroep op de forse tegenstand bij de besluitvorming, put de VVD goede hoop dat de stuurgroep minder snel aan de belangen van Gooise Meren voorbij zal gaan. De ontwikkeling van Crailo neemt naar schatting 12 jaar in beslag en vergt een investering van 60-80 mln Euro. Nu eenmaal gekozen is, ziet de VVD graag enige voortvarendheid.


Voorafgaand aan de besluitvorming toonden omwonenden zich in een demonstratie ook ongerust over de beperkte zeggenschap door de keuze voor de BV en teleurgesteld over de manier waarop omgegaan is met de eerder gevoerde burgerparticipatie. In de stemming die volgde in de gemeenteraad werd het voorstel met liefst 12 stemmen tegen aangenomen. “Nu het voorstel bij meerderheid is aangenomen, zal de VVD-fractie zich constructief en met volle medewerking richten op een zo positief mogelijke ontwikkeling van het gebied. Tegelijkertijd zullen we de stuurgroep op haar daden beoordelen en waar nodig herinneren aan de discussie die we hebben gevoerd”, voegde Bellaart toe.


De stuurgroep lijkt zich goed bewust van het beperkte draagvlak in Gooise Meren. Deze samenwerking zal immers ook niet de laatste zijn in de regio. De VVD heeft er daarom vertrouwen in dat het signaal dat doorklinkt uit de stemming en omwonenden de stuurgroep en directie zal motiveren oog te hebben en houden voor de belangen van Gooise Meren.