Verkeer: VVD wil aantal knelpunten in Bussum met voorrang aanpakken

“Bussum is geen Hilversum”, dat waren de openingswoorden van VVD raadslid Mark Marshall die afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering het woord voerde over het VerkeersKaderPlan centrum Bussum. Hij refereerde met deze woorden aan de zogenaamde cityring van Hilversum.

In de gemeente wordt al enkele jaren gesproken over een betere verkeerssituatie voor het centrum van Bussum. En daarbij moeten we leren van andere gemeenten, zoals Hilversum. 

De VVD hecht aan een degelijk verkeersplan voor de gehele gemeente waarbij veiligheid en bereikbaarheid voorop staat. Dit plan zal volgend jaar gereed komen. Echter vooruitlopend daarop wil de VVD dat op een aantal plekken in het centrum van Bussum met voorrang wordt gewerkt aan een betere verkeerssituatie.

Een paar voorbeelden:

Met betrekking tot de Vlietlaan is er veel kritiek geweest op het voorgestelde eenrichtingsverkeer. Wat de VVD betreft staat veiligheid voorop, maar is het de vraag of de veiligheid uitsluitend kan worden verbeterd door middel van het invoeren van eenrichtingsverkeer. Er is onvoldoende onderzocht of de veiligheid ook verbeterd kan worden mét behoud  van tweerichtingsverkeer, zoals bijv. een afslagverbod voor rechtsafslaan. De VVD heeft daarom ook een amendement ingediend dat later tijdens de raadsvergadering op woensdag 13 december behandeld zal worden.

De VVD is blij om te lezen dat de Herenstraat een fietsstraat gaat worden zoals we ook hebben afgesproken in ons verkiezingsprogramma en coalitieakkoord en hoopt dat in latere uitvoeringsplannen voor de overige delen in het centrum ook verder gekeken wordt naar inrichting van de fietsstraten. 

Ook de inrichting rond de spoorwegovergangen moeten volgens de VVD snel in uitvoering worden gebracht. Van belang daarbij is dat een goed participatietraject wordt doorlopen met  belanghebbenden zoals ProRail en omwonenden.

De VVD kijkt daarnaast uit naar het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan dat volgend jaar verschijnt. Een plan dat niet alleen voor Bussum geldt, maar voor de gehele gemeente.