Besluitvorming gebiedsontwikkeling Crailo

De VVD is tevreden met de raadsmeerderheid voor de VVD-motie die meer tijd vraagt voor omwonenden om zich te kunnen beraden over de nieuwe plannen van de gemeente om het gebied Crailo te kopen en te ontwikkelen.

Die omwonenden zijn al ruim vijf jaar naar volle tevredenheid in gesprek met de eigenaar, de provincie Noord-Holland en de gemeente over de ontwikkeling van het gebied. Die gesprekken stokten begin dit jaar echter toen een plan op tafel kwam om het gebied samen met de gemeenten Hilversum en Laren aan te kopen en zelf te ontwikkelen. De omwonenden zijn daar bezorgd over. 

De oorspronkelijke plannen van de provincie waren gericht op behoud van karakteristieke gebouwen van de voormalige Palmkazerne en gebiedsontwikkeling met woningen. Hilversum heeft altijd de ambitie getoond bedrijfsruimte te willen ontwikkelen.

In de voorbereiding van de besluitvorming zijn op 2 november de stukken beschikbaar gekomen en is op 6 november een informatiebijeenkomst geweest. Maar slechts twee dagen later, al op 8 november, stond het onderwerp op de agenda, de enige gelegenheid voor omwonenden en belanghebbenden om overwegingen en zienswijze mee te geven aan de raadsleden.

De VVD heeft eerder laten weten de planning voor de besluitvorming voor een zo omvangrijke initiatief uiterst krap te vinden. “Het is gênant dat direct omwonenden over het hoofd zijn gezien, terwijl burgerparticipatie één van de vijf speerpunten is van dit College. Gelukkig hebben we dit net op tijd kunnen corrigeren.”, aldus woordvoerder Hugo Bellaart. 


Het is nu aan de agendacommissie om in overleg met de wethouder een nieuwe planning op te stellen, die recht doet aan een zorgvuldige besluitvorming.