VVD teleurgesteld: OZB-verlaging 2018 gaat niet door!

De VVD fractie is teleurgesteld in de keuze van het College om de ruimte van ruim 2 ton in de begroting voor 2018 niet aan te willen wenden voor OZB-verlaging. Dat was immers wel de strekking van de op 20 september aangenomen VVD-motie: geld dat over is, is van de inwoners.

Op 1 november jongstleden werd de Begroting behandeld in de gemeenteraad. Het College stelde daarbij dat ze voorlopig geen ruimte ziet om de OZB te verlagen. Maar de VVD fractie ziet die financiële ruimte wel. Immers, vanaf 2019 laat de begroting jaar in jaar uit een overschot ziet van ruim meer dan EUR 200.000; daaruit kan je afleiden dat de ruimte van “structurele” aard is. Dat alleen 2018 nog een tekort laat zien, doet daar niets aan af. Gooise Meren beschikt over een Algemene Reserve van ruim EUR 20 miljoen, terwijl een reserve van rond de EUR 15 miljoen al als meer dan ‘uitstekend’ wordt gekwalificeerd.

Tegen de achtergrond van het heldere coalitieakkoord is de VVD vooral verwonderd over de stellingname van coalitiegenoten CDA en GroenLinks. “We zien dat de meeste partijen als het financieel even tegenvalt niet de minste aarzeling hebben om de OZB te verhogen, maar als het meevalt zich in allerlei bochten wringen om het geld beschikbaar te houden voor andere bestedingen”, aldus woordvoerder Hugo Bellaart.