Samen creëren wij een Bruisend centrum in Bussum!

Het centrum van Bussum beschikt over een belangrijk winkelgebied voor de omgeving. Een aantrekkelijk winkel/horeca aanbod trekt bezoekers vanuit de regio en daarbuiten en is daarom niet alleen van belang voor de inwoners, maar ook voor de lokale ondernemers en de ontwikkeling van de lokale economie.

De VVD zet zich al langer in voor een compact centrum in Bussum, met een kwalitatief goed aanbod van winkels en horeca.


Bij de plannen voor de ontwikkeling van het Scapino-terrein vindt de VVD het belangrijk dat omwonenden en plaatselijke ondernemers nauw worden betrokken. De VVD is positief over de opstelling van Ahold in deze. Ahold heeft de gemeenteraad laten weten open te staan voor diverse mogelijkheden. Daarbij heeft het bedrijf aangegeven het Scapino-terrein niet exclusief te zien als locatie voor een nieuwe supermarkt.
 
Wat de VVD betreft biedt het Scapino-terrein een goede gelegenheid voor een combinatie van starters-, sociale huur-, en vrije sector woningen. De VVD staat daarbij open voor alternatieven en ideeën vanuit inwoners en ondernemers.
 
Samen creëren wij een Bruisend Bussum!