Standpunt VVD: Samengaan is goed voor Weesp én GooiseMeren

Ondanks de recente samenvoeging van Bussum, Muiden en Naarden tot GooiseMeren, duurt de discussie over de gemeentelijke herindeling van Gooi en Vechtstreek voort.

Gebleken is dat Weesp op termijn haar taken als gemeente niet zelfstandig kan uitvoeren. Weesp zal daarom, mede op aandringen van de provincie Noord-Holland, op korte termijn een keuze moeten maken om zich aan te sluiten ófwel bij Amsterdam, ófwel bij Gooise Meren. 

De VVD is vóór aansluiting van Weesp bij Gooise Meren. Dat is goed voor Gooise Meren. Niet alleen biedt dit nieuwe kansen op het gebied van economie, toerisme, woningbouw en bereikbaarheid. Ook zou een samengaan de positie van Gooise Meren binnen de regio Gooi en Vecht én de positie van de regio Gooi en Vecht ten opzichte van de omliggende steden versterken. Uit een raadpleging van de inwoners van Gooise Meren is gebleken dat ook veel inwoners toekomst zien in verdere samenwerking met Weesp.  

Voor de VVD is het echter wél van belang dat Gooise Meren de gelegenheid krijgt de organisatorische gevolgen van de samenvoeging tot GooiseMeren per 2016 te verwerken. Een eventueel samengaan van Gooise Meren en Weesp zou dan ook pas na de komende raadsperiode, dat wil zeggen in 2022 zijn beslag moeten krijgen naar onze mening.  

De gemeenteraad van Weesp neemt op 9 november een besluit over haar toekomst: wordt het Amsterdam of wordt het Gooise Meren?