Verhuizing Emmaschool gaat definitief door!

Al ruim 20 jaar werd over een definitieve bestemming gesproken en de VVD heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt die te realiseren.

Vóór de gemeentelijke fusie zag toenmalig VVD-wethouder Adriana van den Berg de mogelijkheid beide Emmaschool vestigingen samen te voegen toen de naburige VMBO-school (150 leerlingen) leeg kwam te staan. Met de samenvoeging van de hoofdvestiging van de Emmaschool (250 leerlingen) en de dependance (200 leerlingen), gaat het aantal kinderen naar de 450. Bovendien komt er - beperkt - buitenschoolse opvang op de locatie. Het is daarom begrijpelijk dat omwonenden zorgen hadden.

Daarom voerde de gemeente in de afgelopen jaren intensief overleg met de buurt over de randvoorwaarden, zoals over het geluid, de uitgangen en het verkeer. De VVD-fractieleden Paul Rijpstra (uit de vorige raadsperiode) en Mark Marshall hebben zich ingezet om de buurt op één lijn te krijgen. Ondanks verwoede pogingen besloot een groep omwonenden tot juridische stappen bij de Raad van State en kwam er een einde aan de dialoog. De landelijke media-aandacht (NRC) kwam de onderlinge verstandhouding in de buurt niet ten goede. 

In de afweging van het belang van de kinderen, de benodigde investeringen, en de verwachte overlast had de gemeenteraad echter al positief besloten op het plan. De Raad van State stelde de gemeente in juli 2017 uiteindelijk in het gelijk. De VVD is verheugd met het bericht dat spoedig wordt aangevangen met de nodige verbouwing en vestiging van de school, met overlast-beperkende maatregelen voor omwonenden.

De nieuwe Emmaschool gaat naar verwachting in de tweede helft van 2018 open.