Jelmer Kruijt verlaat de fractie van VVD Gooise Meren

Het bestuur en de fractie van VVD Gooise Meren zijn gisteren door Jelmer Kruijt geïnformeerd over zijn besluit om de fractie te verlaten. Hij stelt zijn zetel niet ter beschikking aan de VVD.

Bestuur noch fractie delen de argumenten die door de Jelmer Kruijt naar voren zijn gebracht. De VVD streeft ernaar om als fractie te opereren, maar fractieleden hebben de vrijheid om in voorkomende gevallen een eigen, afwijkende keuze te maken. Jelmer Kruijt is hiervan op de hoogte en hij heeft ook de ruimte gekregen om anders te stemmen.

De VVD betreurt dan ook het opstappen van de heer Kruijt. Partijvoorzitter Aart van der Want: ‘Er wordt al langere tijd gesprekken gevoerd over de manier van handelen van de heer Kruijt en wij delen zijn inhoudelijke oordelen niet. Wij zien zijn keuze om in de gemeenteraad te blijven dan ook als zetelroof.’