• Iedereen veilig het spoor over in Gooise Meren!

  05 oktober − In de gemeenteraad is van woensdag 28 september jl. is uitgebreid gesproken over de spoorwegovergang Comeniuslaan. Prorail wil graag veranderingen doorvoeren en daardoor is er onrust ontstaan in de wijk rondom het station Naarden-Bussum. Voor de VVD staat veiligheid voorop, maar ook doorstroming van het verkeer in onze drukke gemeente is belangrijk om rekening mee te houden. Daarom mag Prorail de veranderingen doorvoeren, als ze eerst opnieuw extra goed gaan kijken naar de veiligheid rondom de spoorwegovergang. En we blijven als VVD hier bovenop zitten. Lees verder

 • Interview wethouder Miriam van Meerten in Gooische tamtam

  02 oktober − Wethouder Miriam van Meerten heeft een interview gegeven voor het blad 'de Gooische tamtam'. Zij vertelt daarin wat voor haar het meest bijzondere is in 't Gooi. Lees verder

 • Doel VVD: verminderen geluidsoverlast door werkzaamheden A1 in Muiderberg

  30 augustus − De afgelopen dagen heeft de VVD fractie van Gooise Meren van meerdere bewoners uit Muiderberg klachten ontvangen over geluidsoverlast als gevolg van de aanpassingen van de A1. Met name de aanpassingen aan het spoor leveren veel lawaai op, in het bijzonder voor inwoners die pal aan het spoor of de snelweg liggen. VVD raadslid EP Vlaanderen: ‘De afspraak met Rijkswaterstaat was dat het geluid na de aanpassing gelijk zou blijven of zou afnemen, maar dit is dus helaas niet het geval. Gelukkig heeft Rijkswaterstaat ondertussen actie ondernomen, waar we erg blij mee zijn. Ze hebben aangegeven dat ze geluidswallen zullen plaatsen en verder gaan onderzoeken hoe ze de geluidsoverlast kunnen verminderen.’ Lees verder

 • GOUD voor Naardense Ferry Weertman

  16 augustus − Wij feliciteren Ferry Weertman uit Naarden met zijn GOUDEN medaille bij de 10 kilometer openwaterzwemmen! Een fantastische prestatie na een enorm spannende race met fotofinish! Lees verder

 • ‘BUSSUM OP IJS' gewoon op gemeentehuis plein

  18 mei − Er zijn plannen om 'Bussum op ijs' dit jaar niet op het plein van het gemeentehuis aan de Brinklaan te houden, maar op een andere plek in Gooise Meren. De VVD Gooise Meren wil dit niet en gaat een motie ingedienen tijdens de raadsvergadering van 18 mei 2016. Lees verder

 • Even voorstellen: wethouder Jan Franx

  18 april − Afgelopen weekend heeft u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen. Deze belastingen zorgen voor inkomsten van de gemeente en vallen onder de verantwoordelijkheid van VVD wethouder Jan Franx, nieuwkomer in onze gemeente. Een paar weken geleden heeft hij met het vaststellen van de begroting 2016 zijn ‘vuurdoop’ goed doorstaan. Hoogste tijd om hem aan u voor te stellen. Lees verder

 • VVD fractie helpt toekomstige inwoners Nieuw Cruysbergen

  13 april − In 2015 is in de gemeenteraad van Bussum besloten om op het voormalige MOB complex een 50-tal woningen te realiseren. Het project draagt de naam Nieuw Cruysbergen. De ontwikkeling en verkoop is in volle gang en afgelopen weken bleek er een aantal onduidelijkheden te zijn. Fractieleden Mark Marshall en Hugo Bellaart hebben met toekomstige inwoners polshoogte genomen en het terrein bezocht. Naar aanleiding daarvan heeft de VVD vragen gesteld aan het College. Deze vragen gingen o.a. over extra kosten, onduidelijkheid over vergunningen en een boeteclausule. Omdat de VVD niet tevreden was met de beantwoording van de wethouder heeft Hugo Bellaart nog dezelfde avond een motie ingediend die werd aangenomen. Daaruit kwam het initiatief voor een gesprek met toekomstige bewoners, projectontwikkelaar, bouwer, ambtenaren en politiek. Dit gesprek heeft ondertussen plaats gevonden en heeft ervoor gezorgd dat een aantal bewaren van tafel gingen. Een paar vragen wachten nog op beantwoording, maar de actie van de VVD fractie werd door de toekomstige bewoners zeer gewaardeerd. Lees verder

 • Woonlasten gaan in Naarden en Muiden omlaag en blijven in Bussum gelijk

  01 april − De woonlasten gaan in 2016 in Muiden en Naarden aanzienlijk omlaag ten opzichte van 2015. De woonlasten in Bussum blijven in 2016 ongeveer gelijk ten opzichte van 2015. De woonlasten bestaan uit onroerende zaak belasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. In Bussum gaat de OZB omhoog, wat wordt gecompenseerd door een lagere rioolheffing. In Muiden en Naarden gaat de OZB naar beneden ten opzichte van 2015. Het OZB tarief is voor alle kernen van Gooise Meren hetzelfde, maar de rioolheffing per kern kan nog tot uiterlijk 2 jaar na de fusie variëren. Lees verder

 • Verhuizing van Emmaschool naar Graaf Florislaan gaat door

  26 februari − De Raad van State heeft donderdag 25 februari 2016 beslist dat het bestemmingsplan ‘Het Spiegel – Graaf Floris 2 laan’ gehandhaaft blijft. Dit betekent dat het gebouw aan de Graaf Florislaan verbouwd kan worden en dat de kinderen van de Emmaschool kunnen verhuizen. De VVD is hier erg blij mee omdat er eindelijk een gebouw komt voor de Emmaschool dat groot genoeg is voor alle kinderen en dat zal voldoen aan de huidige eisen. Lees verder

 • Vuurwerkshows in Gooise Meren?

  25 februari − Willen we vuurwerkshows in Gooise Meren? Afgelopen woensdag heeft raadslid Jelmer Kruijt namens de VVD een motie ingediend om dit te onderzoeken. Het is niet de bedoeling van de VVD om vuurwerk te verbieden. Lees verder

 • GAD bekijkt of routes vuilophaal anders kunnen

  © Enter media

  17 februari − De VVD heeft de regionale GAD gevraagd de routes voor ophaaldiensten te herzien. In Bussum en Naarden komt het nu geregeld voor dat er lange files ontstaan bij het ophalen van huisvuil op de doorgaande routes in de spits. Lees verder

 • ALV Regio Noord-Holland i.o.

  17 februari − Herinnering: vanavond is de eerste ALV van de VVD Regio Noord-Holland i.o. op: Datum: woensdag 17 februari 2016 Plaats: Inntel Hotel Zaandam, Provincialeweg 102, 1506 MD Zaandam Aanvang: 20:00 uur Lees verder

 • VVD: 'We houden vinger aan de pols bij opvang azc Crailo'

  01 februari − Tijdens de politieke avond van 27 januari jl. heeft de gemeenteraad een VVD motie aangenomen, waarmee de raad zich expliciet uitspreekt over kleinschalige opvang voor asielzoekers op azc Crailo. Ook de burgemeesters in de Gooi & Vechtstreek hebben laten weten dat ze het aantal asielzoekers op Crailo willen verlagen. Er zijn toch wezenlijke verschillen tussen VVD motie en de plannen van de samenwerkende burgemeesters, die grootschaliger lijken. De VVD zal de vinger aan de pols houden en de activiteiten van het College Gooise Meren nauwlettend volgen om de motie uit te voeren. Lees verder

 • De Vestingwerken Naarden zijn overgedragen naar de NMo

  16 januari − Vrijdag 15 januari heeft minister Blok de vestingwerken, samen met ruim dertig andere monumenten overgedragen naar de NMo, de Nationale Monumentenorganisatie. De gemeente Naarden heeft dit proberen te voorkomen door eind december 2015 beslag te leggen op de Vesting. Afgelopen donderdag heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan over het kortgeding dat de minister had aangespannen. Lees verder

 • Gemeenteraad en wethouders zijn geïnstalleerd: de nieuwe gemeente is een feit!

  14 januari − De VVD fractie in de nieuwe gemeente Gooise Meren en de twee wethouders, Miriam van Meerten en Jan Franx hebben de eed/belofte gelegd. De nieuwe gemeente is een feit! Lees verder

 • 4 januari om 19.00 uur: Installatie gemeenteraad en college Gooise Meren

  04 januari − 4 januari om 19.00 uur: Installatie gemeenteraad en college Gooise Meren in de Grote Kerk Naarden. Voor alle inwoners uit Gooise Meren toegankelijk! Lees verder

 • Mooie start van het nieuwe jaar voor kersverse fractievoorzitter VVD Gooise Meren Alexander Luijten

  04 januari − VVD Gooise Meren wenst u allen een fantastisch 2016! Wij gaan ervoor om te zorgen dat u fijn blijft wonen in Gooise Meren! Het jaar begint ook mooi voor Alexander Luijten. Hij wordt de eerste fractievoorzitter van VVD Gooise Meren. Lees verder

 • Tweede VVD wethouder Gooise Meren is bekend: Jan Franx

  27 december − De tweede VVD wethouder die het college van Gooise Meren zal versterken is Jan Franx, een ervaren bestuurder uit Enkhuizen. Hij gaat zich onder andere bezig houden met de financiën en bestuurlijke vernieuwing. Lees verder

 • Coalitie akkoord tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks is getekend!

  24 december − Het coalitie akkoord is er! Afgelopen donderdag getekend in aanwezigheid van deelnemende partijen: VVD, CDA, D66, GroenLinks. Titel: verbonden in verscheidenheid! Lees verder

 • VVD, D66 en CDA praten eerst samen, daarna PVDA en GroenLinks

  08 december − Informateur Frits Huffnagel heeft vorige week zijn rapport gepresenteerd over het formatieproces. Hij heeft de VVD geadviseerd om eerst samen met D66 en CDA de contouren van het Collegeakkoord op te zetten en daarna te gaan praten met PVDA en GroenLinks. Lees verder